FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 14 (2021) Następne

Data wydania: 09.2021

Opis

 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu 3 Kacper Górski, Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Jens Van Paemel

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 3, Tom 14 (2021), s. 417 - 420

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.033.14098
Czytaj więcej Następne

Pierre-Olivier Rigaudeau

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 3, Tom 14 (2021), s. 425 - 427

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.035.14100
Czytaj więcej Następne

Wacław Uruszczak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 3, Tom 14 (2021), s. 451 - 451

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.040.14105
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: medical malpractice, medical law, American law, physicians’ liability, Code civil (Kodeks Napoleona), Wolne Miasto Kraków, prawo spadkowe, powroty, część rozrządzalna; Code civil (Napoleonic Code), Free City of Kraków, law of succession, restitutions (rapports), disposable proportion (quotité disponible), Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Bronisław Wróblewski, Stefan Glaser, prawo i proces karny, historia nauki, historia prawa; Stefan Batory University in Vilnius, Faculty of Law and Social Sciences, criminal law, criminal procedure, history of academia, history of law, znaczenie badań historycznoprawnych, historia prawa, preskrypcja, przedawnienie roszczenia; importance of research into history of law, history of law, prescription, limitation of claim, sądownictwo szlacheckie, Wielkie Księstwo Litewskie, interregnum; courts for nobility, Grand Duchy of Lithuania, interregnum, Hans Kelsen, czysta teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne, austriacki konstytucjonalizm; Hans Kelsen, the pure theory of law, constitutional judiciary, Austrian constitutionalism, księgi miejskie, proskrypcja, Śląsk, Świdnica, Jawor, średniowiecze, prawo karne; municipal cort books, proscription, Silesia, Middle Ages, penal law, księgi miejskie, proskrypcja, Śląsk, Nysa, średniowiecze, prawo karne; municipal court books, proscription, Silesia, Middle Ages, penal law, conspiracy theories, Nazi Germany, antisemitism, druki XVI–XVIII w., Francja, Rzeczpospolita, relacje polsko-francuskie; prints of the 16th–18th centuries; France, Polish-Lithuanian Commonwealth, Polish-French relations, badania naukowe, historia państwa i prawa, dziedzictwo prawne, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; scholarly research, Legal and Constitutional History, Legal Heritage, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Belgium, legal history, conferences, books, PhD defences, wydarzenia naukowe, Słowacja, Czechy, historia prawa, stopnie i tytuły naukowe, konferencje; scholarly events, Slovakia, Czechia, legal history, academic degrees, conferences, konferencja, kryzys konstytucyjny, Francja, historia prawa, publikacja; conference, constitutional crisis, France, legal history, publication, Ukraina, integracja europejska, historia prawa, regulacje prawne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa; Ukraine, European integration, legal history, legal regulation, International Association of Legal Historians;, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Instytut Leibniza Historii i Kultury Żydowskiej im. Simona Dubnowa, historia prawa międzynarodowego, żydowscy prawnicy, tożsamość; the Hebrew University of Jerusalem, Leibniz Institute for Jewish History and Culture – Simon Dubnow, the history of international law, Jewish lawyers, identity, Witold Wołodkiewicz, prawo rzymskie, Uniwersytet Warszawski; Witold Wołodkiewicz, Roman law, Warsaw University

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

 Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.