FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Recenzenci

2022

Dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Dr hab. Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Prof. dr hab. Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr Isabelle Coquillard (Paris Nanterre University, France)
 
Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
 
Prof. dr hab. Leonard Górnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Prof. dr hab. Ryszard Grzesik (Instytut Slawistyki PAN, Polska)
 
Prof. dr. Eszter Csabáné Herger (University of Pécs, Hungary)
 
Dr Bartosz Kaczorowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Dr hab. Grzegorz M. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr Marcin Krzemiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr hab. Jerzy Krzynówek prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 
Dr hab. Katarzyna Kubuj (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)
 
Dr Karol Kuźmicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 
Dr Marcin Merkwa (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 
Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 
Dr hab. Adam Moniuszko (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Dr Alexandra Letková (Matej Bel University, Slovakia)
 
Prof. zw. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)
 
Dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 
Prof. dr hab. Maciej Manikowski (Uniwersytet Wrocławski)
 
Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Dr Pavel Ondřejek (Charles University, Czechia)
 
Dr Piotr Paluchowski (Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska)
 
Dr Zsuzsanna Peres (Ludovika – University of Public Service, Hungary)
 
Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr hab. Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Dr Karol Siemaszko (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 
Dr Ján Sombati (Comenius University in Bratislava, Slovakia)
 
Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr hab. Michał Stachura, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr Marek Starý (Charles University, Czechia)
 
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Dr Mateusz Szymura (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Dr Outi Sihvonen (Tampere University, Finland)
 
Dr Jaromír Tauchen (Masaryk University, Czechia)
 
Dr hab. Dorota Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Lublin, Polska)

2021

Prof. dr hab. Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 
Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
 
Prof. dr. Eszter Csabáné Herger (University of Pécs, Hungary) 
 
Prof. dr Vincent R. Johnson (St. Mary’s University School of Law, San Antonio, Texas, USA)
 
Prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Dr hab. Grzegorz M. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr hab. Jerzy Krzynówek prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 
Prof. zw. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)
 
Dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 
Dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Polska)
 
Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Dr Zsuzsanna Peres (Ludovika – University of Public Service, Hungary)
 
Dr hab. Piotr M. Pilarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 
Dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Dr Outi Sihvonen (Tampere University, Finland)
 
Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Lublin, Polska)
 
Dr hab. Norbert Varga (University of Szeged, Hungary)
 
Dr hab. Andrzej Wrzyszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

2020

Prof. dr hab. Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 
Prof. dr Wouter Druwé (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)
 
Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš (University of Trnava, Słowacja)
 
Dr hab. Sławomir Godek, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
 
Prof. dr hab. Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
 
Dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Dr hab. Grzegorz M. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
JUDr. Ingrid Lanczová (University of Trnava, Słowacja)
 
Prof. dr hab. Adam Lityński Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)
 
Dr hab.  Artur Łuszczyński, prof. UR. (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 
Dr hab. Marian Małecki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski, Polska)
 
Dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
 
Dr hab. Anna Stawarska-Rippel, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Polska)
 
Dr Roman Shandra (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina)
 
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen (Masaryk University Brno, Czechy)
 
Dr hab. Tomasz Tulejski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Lublin, Polska)
 
Prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

2019

prof. dr Željko Bartulović (University of Rijeka, Chorwacja)
 
dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 
dr hab. Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
prof. dr Adam Czarnota (University of Sydney, Australia)
 
prof. dr Wouter Druwé (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)
 
prof. dr Tomáš Gábriš (Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja)
 
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
 
dr Jan Halberda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
prof. dr Karl Härter (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main)
 
dr Eszter Cs. Herger (University of Pecs, Węgry)
 
dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
prof. dr Pavel Krafl (Masaryk University, Czechy)
 
prof. dr hab. Adam Lityński Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)
 
dr hab. Marcin Łysko (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 
prof. dr hab. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski, Polska)
 
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
dr hab. Maciej Rakowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
dr Ján Sombati (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
 
dr Roman Shandra (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina)
 
prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
dr Norbert Varga (University of Szeged, Węgry)
 
prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Lublin, Polska)
 
prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 
prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

2018

prof. KUL dr hab. Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
 
prof. dr Adam Czarnota (Uniwersytet w Sydney, Australia)
 
dr. Barabás Gábor (Uniwersytet w Peczu, Węgry)
 
prof. dr Tomáš Gábriš (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)
 
dr hab. Michał Gałędek (Uniwersytet Gdański, Polska)
 
dr Jan Halberda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
prof. dr hab. Myron Kapral (Państwowy Uniwersytet we Lwowie, Ukraina)
 
dr Vilém Knoll (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie, Czechy)
 
dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
prof. dr hab. Adam Lityński Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)
 
dr hab. Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 
prof. dr hab. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
prof. WSFiZ dr hab. Dariusz Makiłła (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polska)
 
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
doc. dr Adriana Švecová (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)
 
prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 
prof. UWr. dr hab. Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 
dr Jarosław Turłukowski (Uniwersytet Warszawski,Polska)
 
dr hab. Piotr Fiedorczyk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 
prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

2017

dr Lucia Berdisová (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)
 
prof. dr hab. Józef Ciągwa
 
dr. Barabás Gábor (Uniwersytet w Peczu, Węgry)
 
prof. dr Tomáš Gábriš (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)
 
prof. dr hab. Andrzej Gulczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Jan Halberda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
prof. dr hab. Myron Kapral (Państwowy Uniwersytet we Lwowie, Ukraina)
 
dr Vilém Knoll (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie, Czechy)
 
dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
prof. dr hab. Mirela Krešić (Uniwersytet w Zagrzebiu)
 
prof. dr hab. Adam Lityński
 
dr hab. Marcin Łysko (Uniwersytet w Białymstoku)
 
dr. José María Martín Humanes (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, Niemcy)
 
dr hab. Jakub Morawiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
dr Mark Munzinger (Uniwersytet w Radfort, Wirginia, USA)
 
prof. dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
 
ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
 
prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki)
 
dr hab. Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki)
 
dr Václav Valeš (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie, Czechy)
 
dr Norbert Varga (Uniwersytet w Szegedzie, Węgry)
 
dr hab. Anna Waśko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
prof. UWr. dr hab. Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski)
 
prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
dr hab. Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2016

Prof. dr Adam Czarnota (Uniwersytet w Sydney, Australia)
 
Dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy)
 
Doc. dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
 
Prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Prof. dr hab. Prof. dr hab. Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 
Dr hab. Robert Jastrębski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Doc. dr Vilem Knoll (Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Czechy)
 
Prof. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)
 
Prof. dr Heiner Lück (Uniwerystet w Halle, Niemcy)
 
Prof. dr hab. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Dr Adam Moniuszko (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Prof. dr Mark Munzinger (Radford University, Virginia, Stany Zjednoczone)
 
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
 
Prof. dr hab. Janusz Sondel (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska)
 
Doc. dr Adriana Švecová (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)
 
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Prof. dr Franck Roumy (Uniwersytet Sorbona, Paryż, Francja)
 
Dr Norbert Varga (University of Szeged, Węgry)
 
Prof. dr Laurent Waelkens (Université de Louvain, Belgia)
 
Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 
Prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 
Prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)​

2015

Dr hab. Piotr Fiedorczyk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 
Doc. dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
 
Prof. dr hab. Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 
Doc. dr Vilem Knoll (Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Czechy)
 
Dr Komáromi László (Pázmány Péter Catholic University in Budapest, Hungary)
 
Prof. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)
 
Prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Prof. dr hab. Janusz Sondel (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska)
 
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Prof. dr Laurent Waelkens (Université de Louvain, Belgia)
 
Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 
Prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 

2014

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Doc. dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
 
Prof. dr hab. Stanisław Grodziski (Polska Akademia Umiejętności.)
 
Dr Anna Klimaszewska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 
Doc. dr Vilem Knoll (Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Czechy)
 
Prof. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)
 
Prof. dr Mark Munzinger (Radford University, Virginia, Stany Zjednoczone)
 
Prof. dr hab. Janusz Sondel (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska)
 
Prof. dr Laurent Waelkens (Université de Louvain, Belgia)
 
Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

2013

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 
Doc. dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
 
Dr Vilem Knoll (Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Czechy)
 
Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Prof. dr hab. Janusz Sondel (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska)
 
Dr Nad'a Štachová (Masarykova Univerzita, Brno, Czechy)
 
Dr Norbert Varga (University of Szeged, Węgry)
 
Prof. dr Laurent Waelkens (Université de Louvain, Belgia)
 
Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)

2012

Dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
 
Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (Toruń)
 
Dr Anna Stawarska-Rippel (Uniwersytet Śląski, Polska)
 
Dr Norbert Varga (University of Szeged, Węgry)
 
Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

2010 i 2011

 
Dr Michal Chvojka (Univerzita Trnava, Słowacja)
 
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr Tomáš Gábriš (Comenius University in Bratislava, Słowacja)
 
Dr Vilem Knoll (Západočeská univerzita v Plzni, Czechy)
 
Prof. dr Laurent Waelkens (Université de Louvain, Belgia)