FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 8 (2015) Następne

Data wydania: 20.10.2015

Opis
Redakcja numeru: Dorota Malec, Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Marek Stus

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Katarzyna Krzysztofek, dr Marek Stus

Zawartość numeru

Robert Jastrzębski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 3, Tom 8 (2015), s. 277 - 298

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.017.3994
Czytaj więcej Następne

Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 3, Tom 8 (2015), s. 319 - 325

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.019.3996
Czytaj więcej Następne