FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 17 (2024) Następne

Data wydania: 05.2024

Opis
Projekt okładki: Paweł Bigos

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Redaktorzy zeszytu 1 Kacper Górski, Maciej Mikuła

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 17, Zeszyt 1, Tom 17 (2024), s. 29 - 48

https://doi.org/10.4467/20844131KS.24.002.19459
Czytaj więcej Następne

Artykuły recenzyjne

Piotr Miłosz Pilarczyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 17, Zeszyt 1, Tom 17 (2024), s. 79 - 91

https://doi.org/10.4467/20844131KS.24.005.19462
Czytaj więcej Następne

Informacje o finansowaniu

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage Programu Strategicznego „Inicjatywa Doskonałości” w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 
Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na lata 2023-2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).