FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 16 (2023) Następne

Data wydania: 2023

Opis

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2023–2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).

Projekt okładki: Paweł Bigos.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Redakcja zeszytu Kacper Górski, Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Maciej Kluss

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 4, Tom 16 (2023), s. 469 - 486

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.040.19034
Czytaj więcej Następne

Artykuły recenzyjne

Piotr Alexandrowicz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 4, Tom 16 (2023), s. 533 - 558

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.043.19037
Czytaj więcej Następne