FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 8 (2015) Następne

Data wydania: 31.03.2016

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski

Zawartość numeru

Zuzana Illýová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 4, Tom 8 (2015), s. 429 - 439

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.025.4885
Czytaj więcej Następne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 4, Tom 8 (2015), s. 457 - 476

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.029.4889
Czytaj więcej Następne