FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 16 (2023) Następne

Data wydania: 2023

Opis

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2023–2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).

Projekt okładki: Paweł Bigos.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Redakcja zeszytu Kacper Górski, Anna Ceglarska

Zawartość numeru

Artykuły

Anna Ceglarska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 3, Tom 16 (2023), s. 283 - 296

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.020.18384
Czytaj więcej Następne

Maksymilian Del Mar

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 3, Tom 16 (2023), s. 297 - 316

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.021.18385
Czytaj więcej Następne

Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 3, Tom 16 (2023), s. 373 - 398

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.025.18389
Czytaj więcej Następne

Ana Luiza Ferreira Gomes Silva

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 3, Tom 16 (2023), s. 413 - 417

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.027.18391
Czytaj więcej Następne

Jens Van Paemel

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 3, Tom 16 (2023), s. 419 - 422

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.028.18392
Czytaj więcej Następne