FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 6 (2013) Następne

Data wydania: 27.05.2014

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redakcja zeszytu Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Vilém Knoll

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, Tom 6 (2013), s. 351 - 363

https://doi.org/10.4467/20844131KS.13.027.2194
Czytaj więcej Następne

Laurent Waelkens

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, Tom 6 (2013), s. 365 - 386

https://doi.org/10.4467/20844131KS.13.022.1697
Czytaj więcej Następne

Іryna Vasylyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, Tom 6 (2013), s. 433 - 435

Czytaj więcej Następne