FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 13 (2020) Następne

Data wydania: 2020

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University in Krakow.

Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.
The publication has been sponsored by CANPACK S.A.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu dr hab. Maciej Mikuła, dr Michał Ożóg

Zawartość numeru

Marcin Tomasiewicz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 4, Tom 13 (2020), s. 443 - 468

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.034.12759
Czytaj więcej Następne

Kronika wydarzeń naukowych

Krzysztof Fokt

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 4, Tom 13 (2020), s. 545 - 547

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.038.12763
Czytaj więcej Następne

In memoriam

Wacław Uruszczak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13, Zeszyt 4, Tom 13 (2020), s. 549 - 551

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.039.12764
Czytaj więcej Następne