FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

System antyplagiatowy

Badanie antyplagiatowe w czasopiśmie Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Czasopimo Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate .

 
iThenticate to oprogramowanie, które pozwala na przeanalizowanie tekstu artykułu i badanie oryginalności tekstu.
 
 
Logotyp iThenticate