FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 5 (2012) Następne

Data wydania: 19.10.2012

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Jarosław Stolicki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, Tom 5 (2012), s. 51 - 66

https://doi.org/10.4467/20844131KS.12.007.0908
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Fokt

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, Tom 5 (2012), s. 97 - 119

Czytaj więcej Następne