FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 6 (2013) Następne

Data wydania: 18.12.2013

Opis

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy tomu Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Anna Ceglarska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, Tom 6 (2013), s. 85 - 93

https://doi.org/10.4467/20844131KS.13.007.1462
Czytaj więcej Następne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, Tom 6 (2013), s. 183 - 191

Czytaj więcej Następne