FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Zespół redakcyjny

Członkowie zespołu redakcyjnego

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka (od 1 XII 2021) 
Więcej informacji


ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Dr hab. Maciej Mikuła, Prof. UJ
Więcej informacji


REDAKTOR TEMATYCZNY

Prof. dr hab. Dorota Malec
Więcej informacji


SEKRETARZ REDAKCJI

Dr Kacper Górski
Więcej informacji


REDAKTORZY

Dr hab. Krzysztof Fokt (raporty z projektów badawczych)
Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG
Dr hab. Jan Halberda (artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne)
Dr hab. Karol Siemaszko, prof. UKW
Dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK
Dr Anna Ceglarska
Dr Jakub Pokoj (kronika naukowa)
Dr Damian Szczepaniak


REDAKTOR JĘZYKOWY
Agnieszka Stęplewska


DANE ARCHIWALNE
:

REDAKTOR NACZELNY do 30 XI 2021 - Prof. dr hab. Wacław Uruszczak