FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 9 (2016) Następne

Data wydania: 19.09.2016

Opis
Redakcja numeru: Dorota Malec, Wacław Uruszczak, Iwona Barwicka-Tylek, Agnieszka Czarnecka

Licencja: Żadna

Redakcja

Redakcja zeszytu Dorota Malec, Wacław Uruszczak, Iwona Barwicka-Tylek, Agnieszka Czarnecka

Zawartość numeru

Anna Ceglarska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 157 - 167

https://doi.org/10.4467/20844131KS.16.007.5327
Czytaj więcej Następne

Marcin Tomasiewicz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 169 - 186

https://doi.org/10.4467/20844131KS.16.008.5328
Czytaj więcej Następne

Iwona Barwicka-Tylek, Dorota Pietrzyk-Reeves

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 211 - 232

https://doi.org/10.4467/20844131KS.16.010.5330
Czytaj więcej Następne

Wouter Druwé

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 251 - 254

Czytaj więcej Następne

Lenka Šmídová Malárová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 255 - 256

Czytaj więcej Następne

Maria Filipiak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 257 - 258

Czytaj więcej Następne

Tamás Kecskés

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 259 - 261

Czytaj więcej Następne

Alexandra Letková

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 263 - 266

Czytaj więcej Następne

Roman Shandra

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9, Zeszyt 2, Tom 9 (2016), s. 267 - 270

Czytaj więcej Następne