FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 7 (2014) Następne

Data wydania: 16.02.2015

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Wacław Uruszczak, Arleta Adamska-Sałaciak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, Tom 7 (2014), s. 405 - 417

https://doi.org/10.4467/20844131KS.14.030.3095
Czytaj więcej Następne

Źródła do dziejów historii prawa

Wacław Uruszczak, Arleta Adamska-Sałaciak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, Tom 7 (2014), s. 527 - 540

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: edycja źródeł, dobro kultury, historia prawa polskiego, Statuty Kazimierza Wielkiego, Corpus Iuris Polonici, Starodawne prawa polskiego pomniki, księgi sądowe, źródło historyczno-prawne, edycja źródła, przywilej, lex privata, prawo powszechne, Niemcy, Austria, Święte Cesarstwo Rzymskie, prawo francuskie, ordonans, prawo zwyczajowe, arretyści, doktryna prawnicza, orzecznictwo, adwokat, sędzia, droit français, Ancien Régime, Lumières, encyclopédisme, jurisprudence, manuel de loi, Joseph Nicolas Guyot, Montesquieu, źródło historyczno-prawne, Belgia, Niderlandy, Holandia, Liège, Komisja dla Starych Praw i Ordonansów Belgii, secesja Belgii, prawo belgijskie, prawo zwyczajowe, ordonans, historia prawa, edycja źródeł, źródło historyczno-prawne, metodologia edycji, teoria edycji, prawo słowackie, prawo węgierskie, prawo austriackie, prawo zwyczajowe, źródło prawa, ciągłość prawa, Konferencja „Judekskurialna&r, Chorwacja, Jugosławia, metodologia edycji, teoria edycji, digitalizacja, aparat krytyczny, archiwum, źródła historyczno-prawne, edycja źródeł, Czech Republic, Bohemia, Moravia, sources edźródła historyczno-prawne, Republika Czeska, Czechy, Morawy, edycja źródeł, prawo ziemskie, prawo miejskie, prawo magdeburskie, prawo górnicze, prawo kościelne, sta, legal-historical sources, edycja źródła, źródło historyczno-prawne, tłumaczenie źródeł historycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum KARTA, historia myśli politycznej i prawnej, metodologia edycji, polska myśl polityczna, myśl republikańska, reżim socjal, edycja źródeł, historia prawa, Adam Vetulani, Statuty Kazimierza Wielkiego, księgi sądowe, prawo miejskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, dokumentacja, chłopi, kultura prawna, Korona Królestwa Polskiego, okres wczesnonowożytny, Kraków, Lublin, Warszawa, średniowiecze, kultura prawna, prawo karne, przestępczość, kancelaria, przedmieścia, wilkierz, mieszczaństwo, kat, egzekutor, Śląsk, Górne Łużyce, hrabstwo kłodzkie, tortury, kara śmierci