FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 5 (2012) Następne

Data wydania: 10.01.2013

Opis
Redakcja numeru: numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Paweł Cichoń

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, Tom 5 (2012), s. 241 - 254

https://doi.org/10.4467/20844131KS.12.018.0919
Czytaj więcej Następne

Omówienia, recenzje, rozbiory

Maciej Mikuła

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, Tom 5 (2012), s. 287 - 293

https://doi.org/10.4467/20844131KS.12.022.0923
Czytaj więcej Następne