FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 12 (2019) Następne

Data wydania: 28.06.2019

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
The journal was subsidized by Ministry of Science and Higher Education, agreement No. 285/WCN/2019/1 of 30. May 2019, programme „Support for Scientific Journals”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.
The publication has been sponsored by Jagiellonian University, Krakow.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Prof. dr hab. Dorota Malec, Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Dr hab. Maciej Mikuła, Mgr Jakub Pokoj

Zawartość numeru