FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 10 (2017) Następne

Data wydania: 31.10.2017

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu Prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, Jakub Pokoj

Zawartość numeru

Maria Filipiak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 163 - 166

Czytaj więcej Następne

Kamil Sorka

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 213 - 240

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.011.7555
Czytaj więcej Następne

Naďa Fiedlerová, Lenka Šmídová Malárová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 263 - 287

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.013.7557
Czytaj więcej Następne

Stanisław Salmonowicz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 335 - 347

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.017.7562
Czytaj więcej Następne

Wouter Druwé

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 363 - 367

Czytaj więcej Następne

Lenka Šmídová Malárová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 369 - 370

Czytaj więcej Następne

Pierre-Olivier Rigaudeau

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 371 - 374

Czytaj więcej Następne

Miloš Vukotić

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 375 - 378

Czytaj więcej Następne

Roman Shandra

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 381 - 385

Czytaj więcej Następne

Máté Pétervári

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 2, Tom 10 (2017), s. 387 - 392

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: wydarzenia naukowe, Niemcy, historia państwa i prawa, konferencje, zasiedzenie, usucapio, dziedzic, spadek, rzeczy spadkowe, nabycie, źródła prawa rzymskiego, Gaius, Średniowieczna Islandia, Islandzka Wolna Wspólnota, Grágás, ład zaprowadzany prywatnie, anarchizm analityczny, anarcho-kapitalizm, społeczny anarchizm, municipal law, Brno, legal instructions, Law Book of Jan the Notary, Middle Ages, Wolne Miasto Kraków, urzędnicy, system emerytalny, Towarzystwo Emerytalne, XIX wiek, financing of churches, remuneration of clergy, cleric (priest), congruence, churches and religious societies, the minimum wage, the Czechoslovak Republic, Slovak Republic, edukacja prawnicza i badania w Polsce 1918–1939, Wydział Prawa, Uniwersytet Jagielloński, profesorowie prawa w Polsce, ReConFort-project, sovereignty of the nation, precedence of Constitution, the Polish Constitution of 1791, the Spanish Constitution of Cadiz of 1812, the Belgian Constitution of 1831, the Albertinian Statute of 1848., konferencja, publikacja, historia prawa, Belgia, obrony doktoratów, konferencja, publikacja, historia prawa, Czechy, historia pánstwa i prawa, wydarzenia naukowe, Francja, stan wyjątkowy, konferencje, publikacje, stopnie naukowe, wydarzenia naukowe, Serbia, Stowarzyszenie Młodych Historyków Prawa, historia państwa i prawa, Ukraina, historia prawa, historia państwa, źródła prawa, instytucję prawne, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Prawa, Ukraine, legal history, constitutional history, sources of law, law institute, International Association of Law Historians