FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 11 (2018) Następne

Data wydania: 29.06.2018

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, Kacper Górski

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu Prof. dr hab. Dorota Malec, Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, Dr Maciej Mikuła, Kacper Górski

Zawartość numeru

Tomáš Gábriš, Alexandra Letková

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11, Zeszyt 1, Tom 11 (2018), s. 1 - 34

https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.001.8573
Czytaj więcej Następne

Andrzej Dziadzio , Mateusz Mataniak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11, Zeszyt 1, Tom 11 (2018), s. 137 - 167

https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.007.8578
Czytaj więcej Następne