FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 8 (2015) Następne

Data wydania: 02.06.2015

Opis

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Katarzyna Krzysztofek, dr Marek Stus

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Katarzyna Krzysztofek, dr Marek Stus

Zawartość numeru

Grzegorz Smyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 1, Tom 8 (2015), s. 25 - 40

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.002.3741
Czytaj więcej Następne

Wojciech Witkowski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 1, Tom 8 (2015), s. 41 - 55

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.003.3742
Czytaj więcej Następne

Bożena A. Czech-Jezierska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 1, Tom 8 (2015), s. 77 - 92

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.005.3744
Czytaj więcej Następne

Anna Moszyńska, Zbigniew Naworski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 1, Tom 8 (2015), s. 93 - 106

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.006.3745
Czytaj więcej Następne