FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 6 (2013) Następne

Data wydania: 28.03.2014

Opis

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redakcja zeszytu Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Wacław Uruszczak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, Tom 6 (2013), s. 247 - 258

https://doi.org/10.4467/20844131KS.13.014.1608
Czytaj więcej Następne

Bohumil Jiroušek, Martina Halamová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, Tom 6 (2013), s. 277 - 284

https://doi.org/10.4467/20844131KS.13.017.1611
Czytaj więcej Następne