FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 14 (2021) Następne

Data wydania: 2021

Opis

 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Hubert Mielnik

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 1, Tom 14 (2021), s. 59 - 82

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.004.13271
Czytaj więcej Następne

Edycje źródłowe

Michał Gałędek, Anna Klimaszewska , Piotr Z. Pomianowski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14, Zeszyt 1, Tom 14 (2021), s. 83 - 115

https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.005.13272
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, sąd pokoju, podpis analfabety; Kingdom of Poland, court of peace, signature of the illiterate, cartel law, competition, economic crisis, draft of cartel law, codification of cartel law, Word War I; prawo konkurencji, konkurencja, kryzys ekonomiczny, projekt prawa konkurencji, kodyfikacja prawa konkurencji, I wojna światowa, Codification Commission, Copyright Law of 1926, criminal legal protection of copyright, District Court in Kraków, overprint, plagiarism, subjective side of an offence; karnoprawna ochrona praw autorskich, Komisja Kodyfikacyjna, naddruk, plagiat, Sąd Okręgowy w Krakowie, strona podmiotowa czynu zabronionego, ustawa o prawie autorskim z 1926 r., General Government; Nazi law; Nazi judiciary; The Second World War; Court of Appeal in Kraków, Polish (non-German) judiciary; Generalne Gubernatorstwo, prawo nazistowskie, sądownictwo nazistowskie, II wojna światowa, Sąd Apelacyjny w Krakowie, sądownictwo polskie (nieniemieckie), Civil Reform Committee, civil procedure, source, edition, Antoni Bieńkowski; Komitet Cywilny Reformy, procedura cywilna, źródło, edycja, Antoni Bieńkowski, knightly orders, Stephanites, Hungary in the Arpad era, possesessions of the Knightly Orders, locus credibilis authenticus; zakony rycerskie, stefanici, Węgry w dobie Arpadów, posiadłości zakonów rycerskich, locus credibilis authenticus, edition, sources, accounting notes, Przemyśl, Middle Ages; edycja, źródło, zapiski rachunkowe, średniowiecze, Jewish Territorial Self-Government, Polish-Lithuanian Commonwealth, law, edition, source; żydowski samorząd terytorialny, Rzeczpospolita Obojga Narodów, prawo, edycja, źródło, Roman law, English law, teaching law; prawo rzymskie, prawo angielskie, nauczanie prawa

Informacje o finansowaniu

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji.


Publikacja dofinansowana przez CANPACK S.A.