FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 9 (2016) Następne

Data wydania: 30.03.2017

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu Prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru