FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 4 (2011) Następne

Data wydania: 31.12.1969

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, prof. dr hab. Kazimierz Baran

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy tomu prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Kazimierz Baran, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Manfred Baldus

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, Tom 4 (2011), s. 43 - 51

https://doi.org/10.4467/20844131KS.12.003.0504
Czytaj więcej Następne