FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 10 (2017) Następne

Data wydania: 16.02.2018

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu Prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Michał Gałędek, Anna Klimaszewska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 3, Tom 10 (2017), s. 467 - 491

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.020.8074
Czytaj więcej Następne

Michał P. Sadłowski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 3, Tom 10 (2017), s. 557 - 558

Czytaj więcej Następne

Łukasz Marzec

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 3, Tom 10 (2017), s. 559 - 565

Czytaj więcej Następne