FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 15 (2022) Następne

Data wydania: 10.2022

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Projekt okładki Paweł Bigos

Redaktorzy zeszytu 3 Dr Kacper Górski; Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Zawartość numeru

Jens Van Paemel

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15, Zeszyt 3, Tom 15 (2022), s. 481 - 484

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.031.16179
Czytaj więcej Następne

Informacje o finansowaniu

Partnerem czasopisma jest TAURON.Publikacja została dofinansowana ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.