FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

The Crown of St. Stephen as a Symbol of Legal Continuity and Hungarian Constitutionalism (Historical Background)

Data publikacji: 29.09.2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Tom 15, Zeszyt 3, s. 369 - 388

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.025.16173

Autorzy

Tadeusz Kopyś
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9548-4591 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In Hungarian history, the Crown of St. Stephen was an important relic symbolizing the unity of the Hungarian state. It was not merely a coronation jewel or symbol of royal prerogatives, but a respected element of the country’s historic “millennial”constitution. Although the doctrine associated with it was a unique Hungarian constitutional theory, symbolizing national independence, it was flexible enough to serve various political ideas and ambitions. The Crown has always embodied the monarchical form of the Hungarian State, and its sacred character symbolized the strong alliance of the monarchy with the Catholic Church. Is this historical doctrine compatible with the values and requirements of modern Europe and the requirements of present-day Hungarian constitutionalism?

Bibliografia

Studies
Ács, Tivadar. Kossuth demokráciája. Budapest: A Szociáldemokrata Párt kiadása, 1943.
Apponyi, Albert. “Magyarországnak és a rovására megnagyobbodott államoknak történelmi hivatása”. In Igazságot Magyarországnak! A trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata, eds. Albert Apponyi et al., 1–18. Budapest: Budapest Magyar Külügyi Társaság, 1928.
Arató, Endre. “A magyar politikai nemzet fogalmának vitája az 1860-as évek országgyűlése”. Történelmi Szemle 13, no. 1 (1970): 444–8.
Bálint, J. István. “Szent István koronája kalapács alatt”. Kapu 8 (1999): 80–2.
Barna, Attila, Horváth, Attila, Máthé, Gábor, Tóth, József Zoltán. Magyar állam – és jogtörténet, ed. Attila Horváth. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 2014.
Bartoniek, Emma. A magyar királykoronázások története. Reprint sorozat. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987.
Bertényi, Iván, Diószegi, István, Szabó, Péter. Királyok könyve. Budapest: Magyar Könyvklub, 1997.
Bodolai, Zoltán. The Timeless Nation: The history, literature, music, art, and folklore of the Hungarian nation. Sydney: Hungaria Publishing Company, 1978.
Concha, Győző. “Közjog és magyar közjog. Viszontválasz a Nagy Ernőjogtanár úr Közjogáról írt bírálatomra adottra válaszra”. Magyar Igazságügy 36, vol. 2 (1891): 46–62.
Eckhardt, Sándor. A francia forradalom eszméi Magyarországon. Budapest: Franklin-társulat, 1924.
Dembski, Łukasz, Szabelski, Adam. “The Crown of St. Stephen as a source of Hungarian sovereignty and the foundation of Hungarian constitutionalism”. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 4 (2014): 107–21.
Fodor, Pál, Pók, Attila. “The Hungarians in Europe: A Thousand Years in the Frontier”. The Hungarian Historical Review 9, no. 1 (2020): 113–39.
Gárdos-Orosz, Fruzsina. “The Reference to Constitutional Traditions in Populist Constitutionalism. The Case of Hungary”. Hungarian Journal of Legal Studies 61, no. 1 (2020): 23–51.
Halász, Ivan. “The Holy Crown in the Hungarian Basic Law of 2011”. Constitutional Law Review 1, no. 41 (2018): 53–67.
Hantos, Elemer. The Magna Carta of the English and of the Hungarian Constitution: A Comparative View of the Law and Institutions of the Early Middle Ages. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1904.
Kantorowicz, Ernst. The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957.
Kardos, József. A Szent Korona-tan és a legitimizmus. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 2012.
Kardos, József. A szentkorona-tan története 1919–1944. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985.
Kmety, Károly. A magyar közjog alapintezmenyei, Budapest: [s.l.], 1902.
Kmety, Károly. A magyar közjog kézikönyve. Budapest: Politzer Zsigmond, 1900.
Kocsis, István. A Szent Korona tana: Múltja, jelene, jövője. Budapest: Püski Kiadó, 1995.
Kopyś, Tadeusz. Oszkár Jászi. Z dziejów idei federalizmu w Europie Środkowej w latach 1900–1920. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
Kövér, György. “Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az elsővilágháborúig”. In Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig, eds. Gábor Gyáni and György Kövér, 11–188. Budapest: Osiris Kiadó, 2004.
Kürti, László. “Neoshamanism, National Identity and the Holy Crown of Hungary”. Journal of Religion in Europe 8, no. 2 (2015): 235–60. Magyar Nemzet (10.01.1998).
Meinecke, Friedrich. Weltbürgertum und Nationalstaat: Studien zur Genesis der deutschen Nationalstaates. München–Berlin: Verlag von R. Oldenburg, 1928.
Nagy, L. Zsuzsa. “Az 1920. Évi magyar békeszerződés”. Társadalmi Szemle 1(41) (1986): 56–66.
Perjés, Géza. The Fall of the Medieval Kingdom of Hungary: Mohács 1526 – Buda 1541. Transl. Mario D. Fenyo. Social Science Monographs, War and Society in East Central Europe, vol. 26. [New York]: East European Monographs, 1989.
Péter, László. “The Holy Crown of Hungary, Visible and Invisible”. The Slavonic and East European Review 8, no. 3 (2003): 421–510.
Péter, László. “Montesquieu’s Paradox on Freedom and Hungary’s Constitutions 1790–1990”. History of Political Thought 16, no. 1 (1995), 77–104.
Pocock, G.A. John. The Ancient Constitution and the Feudal Law. A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. A Reissue with a Retrospect. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 1987.
Szabó, Béla. A magyar korona országainak statusjogi állása a Pragmatica Sanctioszerint. [Pozsony]: Az Írósajátja, 1848.
Schweitzer, Gábor. “Állami és nemzeti jelképek”. In Alkotmányjog, ed. Iván Halász, 67–75. Budapest: Dialóg Campus, 2018.
Szente, Zoltán. “A 2011. Évi Alaptörvény és a történeti alkotmány összekapcsolásának mítosza”. Közjogi Szemle 1 (2019): 1–8.
Szijártó, M. István. A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés, 1708–1792. Budapest: Osiris, 2005.
Szladits, Charles. “A Comparison of Hungarian Customary Law with English Case Law”. Journal of Comparative Legislation and International Law 19, no. 4 (1937): 165–78.
Tamás, András. “Közjogi mítoszok”. In Szuverenitás és alkotmány. Formatori iuris publici. Studia in honorem Geisae Kilényi septuagenarii. Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára, eds. Barnabás Hajas, Balázs Schanda, 463–76. Budapest: Szent István Társulat, 2006.
Teszelszky, Kees. “The Crown of Hungary before and after the Hungarian Crowning. The Use of the Holy Crown of Hungary in Hungarian Revolts and Habsburg Representation between 1604 and 1611”. Hungarian Studies 30, no. 2 (2016): 167–73.
Timon, Ákos. Magyar alkotmány – és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Budapest: Hornyanszky Viktor Cs. És Kir. Udvari Könyvnyomda, 1902.
Zétényi, Zsolt. A Szent Korona – a magyar nemzet jelképe és őrzője. Budapest: Püski Kiadó, 1997.
Zétényi, Zsolt. A történeti alkotmány, Magyarország ôsi alkotmanya. Budapest: Magyarországért Kulturális Egyesület, 2010.
Zlinszky, János. “A Szentkorona-eszme és története”. In A magyar Szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón, ed. József Zoltán Tóth, 7–34. Budapest: Szent István Társulat, 1999.
Internet sources
Egresi, Katalin. “Role of the Holy Crown Doctrine and ‘Historical Constitution’in the Hungarian Constitutionalism”. https://dfk-online.sze.hu/images/sjpj/2014/1/egresi.pdf (accessed: 23.06.2022).
Hungary’s Constitution of 2011 with Amendments through 2016. https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2016.pdf?lang=en (accessed: 24.08.2018).
Kelemen, Katalin. “The Hungarian Constitutional Court and the Concept of National Constitutional Identity”. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3096906 (accessed: 23.06.2022).
Petrássy, Miklós. “A Szent Korona és a Történelmi Magyar Alkotmány”. http://petrassy.hu/2009/03/21/a-szent-korona-es-a-tortenelmi-magyar-alkotmany/ (accessed: 23.06.2022).

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), s. 369 - 388

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Crown of St. Stephen as a Symbol of Legal Continuity and Hungarian Constitutionalism (Historical Background)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9548-4591

Tadeusz Kopyś
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9548-4591 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 29.09.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tadeusz Kopyś (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 510

Liczba pobrań: 560