FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 10 (2017) Następne

Data wydania: 16.02.2018

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, Kacper Górski

Zawartość numeru

Bohumil Jiroušek, Jitka Rauchová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 4, Tom 10 (2017), s. 567 - 577

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.023.8406
Czytaj więcej Następne

In memoriam: Profesor Stanisław Płaza (1927–2006)

Dorota Malec

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 4, Tom 10 (2017), s. 642 - 643

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.028.8566
Czytaj więcej Następne

Stanisław Salmonowicz

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 4, Tom 10 (2017), s. 644 - 647

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.030.8568
Czytaj więcej Następne

Wacław Uruszczak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 4, Tom 10 (2017), s. 658 - 661

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.032.8570
Czytaj więcej Następne

Izabela Lewandowska-Malec

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 4, Tom 10 (2017), s. 662 - 665

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.033.8571
Czytaj więcej Następne