FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 16 (2023) Następne

Data wydania: 30.06.2023

Opis

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanych w ramach POB Heritage programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2023–2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).

Projekt okładki: Paweł Bigos.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krystyna Chojnicka

Zastępca redaktora naczelnego Maciej Mikuła

Sekretarz redakcji Kacper Górski

Redaktorzy zeszytu 2 Dr Kacper Górski, Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

Zawartość numeru

Artykuły

James Gordley

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 2, Tom 16 (2023), s. 163 - 180

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.012.17830
Czytaj więcej Następne

Kronika wydarzeń naukowych

Norbert Varga, Benedek Varga

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16, Zeszyt 2, Tom 16 (2023), s. 275 - 278

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.018.17836
Czytaj więcej Następne