FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 5 (2012) Następne

Data wydania: 09.12.2012

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Paweł Malec-Lewandowski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, Tom 5 (2012), s. 163 - 177

https://doi.org/10.4467/20844131KS.12.013.0914
Czytaj więcej Następne