FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 10 (2017) Następne

Data wydania: 03.07.2017

Opis
Redakcja numeru:  prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, dr Piotr Michalik

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, dr Piotr Michalik

Zawartość numeru

Frank L. Schäfer

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 1, Tom 10 (2017), s. 1 - 16

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.001.6791
Czytaj więcej Następne

Patrícia Dominika Niklai

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 1, Tom 10 (2017), s. 17 - 30

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.002.6792
Czytaj więcej Następne

Franciszek Longchamps de Bérier

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 1, Tom 10 (2017), s. 169 - 180

https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.010.6800
Czytaj więcej Następne

Jakub Pokoj

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10, Zeszyt 1, Tom 10 (2017), s. 197 - 199

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: codification, Evangelical Lutheran Church, Judaism, matrimonial law, Saxony, Staat und Kirche, Unterricht, konfessionelle Schulen, Rechtsgleichkeit der Konfessionen, Catholic church, secularity of education, school, the Habsburg monarchy, religious education, Religionsfreiheit, Grundgesetz, Bundesverfassungsgericht, Neutralitätsprinzip, State and Church, matrimonial law, Church autonomy, autocracy, Austrian Constitutional Court, Austrian marriage law, dispensation marriages, Hans Kelsen, confl ict of jurisdictions, the interwar period, law on associations, denominational associations, ecclesiastical associations, churches and other denominations, social services, religious organizations, solidarity, charity, women’s rights, emancipation, education, women’s work, collective identity, religious freedom, conscientious objection, church-state relations, I wojna światowa, doświadczenie wojenne, sytuacja polityczna w monarchii habsburskiej przed I wojną światową, wojny, upamiętnienie, Galicja, front Isonzo, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Church of England, confessional state, Church-State Law., scholarly research, Legal and Constitutional History, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, AYLH, konferencja, doroczne forum, Belgrad, historia prawa, historia państwa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, konferencja, historia ustroju, Stanisław Płaza, Kraków, sympozjum, małżeńskie sytuacje nieregularne, Order Papieski Św. Sylwestra