FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r.

Data publikacji: 05.07.2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Tom 10, Zeszyt 1, s. 203 - 210

Autorzy

,
Katarzyna Krzysztofek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2579-1454 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Maciej Mikuła
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6708-004X Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Marek Strzała
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1341-3464 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Michał Ożóg
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4315-5235 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Zdzisław Zarzycki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4013-886X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The symposium was held in Kraków on November 17th, and it touched upon the subject of the problem of irregular marriages in light of Pope Francis’ post-synodic apostolic exhortation Amoris Laetitia. It was organised by the Faculty of Canon Law of The Pontifical University of John Paul II in Krakow. The participants were greeted by Tomasz Rozkrut (Dean of Canon Law at the Faculty of Canon Law of the Pontifical University of John Paul II). The programme of the conference included the ceremony of besto­wing the papal order ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE on Prof. Dr Hab. Wacław Uruszczak. The congratulatory addresses were written by Card. Stanisław Dziwisz (Archbishop of Cracow), Prof. Wojciech Nowak (Rector of the Jagiellonian University), and Prof. Jerzy Pisuliński (Dean of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University). The first one was read by the Rev. Prof. Piotr Majer (Head of the Chair of Law on the ecclesiastical mission of teaching and sanctification), the second one was read by Prof. Dorota Malec (Vice Rector for Development of the Jagiellonian University), and the last one was read by Prof. Barbara Iwańska (Vice Dean for Law studies at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University). The introduction to the conference was presented by the Rev. Prof. Józef Stala (Vice Rector for scientific potential and international cooperation of the Pontifical University of John Paul II in Krakow). The laudation speech was given by the Rev. Prof. Jan Maciej Dyduch (the first Rector of the Pontifical University of John Paul II in Krakow). Prof. Wacław Uruszczak addressed the ceremony participants, and then they broke out into two separate sessions. Five papers and one poster session were presented. The papers presented focused on the problem of irregular marriages. The conclusion of the discussion was offered by Bishop Jan Wątroba (Bishop of Rzeszów and Head of the Commission for the Family of the Polish Episcopal Conference). The Rev. Prof. Tomasz Rozkrut closed the symposium.
 

Bibliografia


Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), s. 203 - 210

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Report on the Conference „The Church Toward Irregular Marriages under Pope Francis’ Post-synodic Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, John Paul II University in Kraków, November 17th 2016. Papal Order for Prof. dr dsc. Wacław Uruszczak

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2579-1454

Katarzyna Krzysztofek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2579-1454 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

https://orcid.org/0000-0001-6708-004X

Maciej Mikuła
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6708-004X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

https://orcid.org/0000-0003-1341-3464

Marek Strzała
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1341-3464 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

https://orcid.org/0000-0002-4315-5235

Michał Ożóg
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4315-5235 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

https://orcid.org/0000-0002-4013-886X

Zdzisław Zarzycki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4013-886X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 05.07.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Krzysztofek (Autor) - 20%
Maciej Mikuła (Autor) - 20%
Marek Strzała (Autor) - 20%
Michał Ożóg (Autor) - 20%
Zdzisław Zarzycki (Autor) - 20%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1671

Liczba pobrań: 973