FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 7 (2014) Następne

Data wydania: 12.04.2015

Opis
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Przemysław Marcin Żukowski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, Tom 7 (2014), s. 593 - 628

https://doi.org/10.4467/20844131KS.14.043.3545
Czytaj więcej Następne

Kronika naukowa za rok 2013

Maria Filipiak

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, Tom 7 (2014), s. 659 - 661

Czytaj więcej Następne

Zuzana Illýová

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, Tom 7 (2014), s. 669 - 673

Czytaj więcej Następne

Roman Shandra

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, Tom 7 (2014), s. 675 - 678

Czytaj więcej Następne

Problemy Środowiska Historyków Państwa i Prawa w Polsce

Piotr Jurek

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, Tom 7 (2014), s. 683 - 692

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: edycja źródeł prawnych, Ukraina, projekty wydawnicze, badania historyczno-prawne, historia prawa, prawo węgierskie, źródło prawa, źródło historyczno-prawne, metodologia edycji, czasopismo węgierskie, publikacja historycznoprawna, pojedynek, arbitraż, sąd honorowy, sąd obywatelski, sąd polubowny, alternatywne metody rozwiązywania sporów, literatura polska, pozytywizm, Młoda Polska, satyra, Kornel Makuszyński, Bolesław Prus, Edward Lubowski, Ferdynand Chotomski, Stefan Żeroms, Kazimierz Maria Krzyżanowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej, historia prawa, prawo administracyjne, nauka administracji, lichwa wojenna, lichwa, spekulacja, towary deficytowe, wyzysk, prawo lenne, Niemcy, Włochy, XII wiek, XIII wiek, proces kryminalny, prawo miejskie, okres nowożytny, wyrok, dowody, tortury, apelacja, historia prawa w Niemczech, LOEWE, Leges Alamannorum, prawo kanoniczne, Alemanowie, „obcy w prawie”, badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, wydarzenia naukowe, słowacka historia prawa, sprawozdanie, Ukraina, prawo cywilne, prawo karne, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, kijowska szkoła prawa karnego, sąd opiekuńczy, służba celna, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, polityka wyznaniowa, prawo wyznaniowe w Polsce po 1989 r., historia prawa, historia prawa polskiego, uniwersytet, Uniwersytet Wrocławski, kultura prawna, patriotyzm, nauczanie prawa, nauczanie historii