FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 11 (2018) Następne

Data wydania: 31.10.2018

Opis
Redakcja numeru: dr Iwona Barwicka_Tylek, dr Agnieszka Czarnecka, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu dr Iwona Barwicka-Tylek, dr Agnieszka Czarnecka, prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Zawartość numeru

Marta Baranowska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11, Zeszyt 3, Tom 11 (2018), s. 307 - 320

https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.021.9047
Czytaj więcej Następne

Anna Ceglarska

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11, Zeszyt 3, Tom 11 (2018), s. 343 - 355

https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.023.9049
Czytaj więcej Następne