FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 5 (2012) Następne

Data wydania: 03.02.2013

Opis

Piąty tom „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa” dedykujemy Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu, wybitnemu historykowi prawa polskiego i polskiej kultury prawnej. Jest to wyraz najwyższego uznania dla Profesora, którego zasługi na niwie naukowej są nie do przecenienia.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła

Zawartość numeru