FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 8 (2015) Następne

Data wydania: 07.09.2015

Opis
Redakcja numeru: Dorota Malec, Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Marek Stus

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy zeszytu prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Katarzyna Krzysztofek, dr Marek Stus

Zawartość numeru

Maciej Marszał

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8, Zeszyt 2, Tom 8 (2015), s. 173 - 183

https://doi.org/10.4467/20844131KS.15.010.3816
Czytaj więcej Następne