FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Tom 6 (2013) Następne

Data wydania: 19.06.2013

Opis

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w katedrach historycznoprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktorzy tomu Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła

Zawartość numeru

Jubileusze

Paweł Cichoń

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, Tom 6 (2013), s. 83 - 84

Czytaj więcej Następne