FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Filipiak, Zbigniew. Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807–1830). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 (ss. 505, ISBN 978-83-231-4353-6)

Data publikacji: 2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Tom 15, Zeszyt 4, s. 649 - 653

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.046.16743

Autorzy

Mateusz Mataniak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3311-5467 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

* Artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego „Prawo własności w orzecznictwie sądów Wolnego Miasta Krakowa. Z dziejów stosowania Kodeksu Napoleona”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr umowy 2017/27/B/HS5/01308.

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), s. 649 - 653

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Filipiak, Zbigniew. Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807–1830). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 (ss. 505, ISBN 978-83-231-4353-6)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3311-5467

Mateusz Mataniak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3311-5467 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mateusz Mataniak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 360

Liczba pobrań: 250

Sugerowane cytowania: Chicago

Mateusz, Mataniak. "

Filipiak, Zbigniew. Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807–1830). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 (ss. 505, ISBN 978-83-231-4353-6)

" Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. Dec 13, 2022. https://ejournals.eu/czasopismo/kshpp/artykul/filipiak-zbigniew-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-w-dzialalnosci-legislacyjnej-ksiestwa-warszawskiego-i-krolestwa-kongresowego-1807-1830-torun-wydawnictwo-naukowe-uniwersytetu-mikolaja-kopernika-2020-ss-505-isbn-978-83-231-4353-6