FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Henryk Olszewski jako badacz staropolskiego parlamentaryzmu

Data publikacji: 2011

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3 (2010), Tom 3, s. 17 - 25

Autorzy

Wacław Uruszczak
Jagiellonian University, Krakow, Poland, Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poland
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8, 33–100 Tarnów, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3937-1672 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Parlamentaryzm to termin określający system organizacji państwa, w którym jego fundamentem są instytucje reprezentujące naród2. Chodzi tu nie tyle o wspólnotę etniczną, ile o wspólnotę polityczną, a więc zbiorowość osób wyposażoną w prawa polityczne. Współczesny parlamentaryzm został ukształtowany zgodnie z modelem Monteskiuszowskiego podziału władzy. Reprezentacja narodu stanowi w nim organ władzy ustawodawczej, istniejący obok organów władzy wykonawczej i sądowej. Ich wzajemna relacja winna odpowiadać modelowi równowagi, co dobitnie wyraża amerykańska formuła check and balance. We współczesnych demokracjach parlamentaryzm to standard organizacji państwa. Nie ma zapewne dzisiaj na kuli ziemskiej kraju, w którym nie byłoby instytucji parlamentarnych. Parlamentaryzm, zarówno jako doktryna, jak i system polityczny, jest owocem rozwoju historycznego, którego poznanie ma doniosłe znaczenie także dla współczesności.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3 (2010), s. 17 - 25

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski: Henryk Olszewski jako badacz staropolskiego parlamentaryzmu

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3937-1672

Wacław Uruszczak
Jagiellonian University, Krakow, Poland, Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poland
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8, 33–100 Tarnów, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3937-1672 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Jagiellonian University, Krakow, Poland, Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poland

Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8, 33–100 Tarnów, Polska

Publikacja: 2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Wacław Uruszczak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2065

Liczba pobrań: 2664