FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek… Przemówienie podczas konferencji „Łączą nas źródła” w dniu 19 września 2019 r.

Data publikacji: 31.03.2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Tom 13, Zeszyt 1, s. 101 - 103

https://doi.org/10.4467/20844131KS.20.008.11774

Autorzy

Stanisław Grodziski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), s. 101 - 103

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

To Hear Old Dąbrowski’s Mazurek... Speech at the Conference “Sources connect us”, September 19th, 2019

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 31.03.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Stanisław Grodziski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1033

Liczba pobrań: 773