FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Opaliński, Tomasz. Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020 (ss. 195, ISBN 978-83-286-0117-8)

Data publikacji: 31.03.2023

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Tom 16, Zeszyt 1, s. 147 - 151

https://doi.org/10.4467/20844131KS.23.009.17309

Autorzy

Mateusz Mataniak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3311-5467 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

* Artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego „Prawo własności w orzecznictwie sądów Wolnego Miasta Krakowa. Z dziejów stosowania Kodeksu Napoleona”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr umowy 2017/27/B/HS5/01308.

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), s. 147 - 151

Typ artykułu: Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Tytuły:

Angielski:

Opaliński, Tomasz. Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020 (ss. 195, ISBN 978-83-286-0117-8)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3311-5467

Mateusz Mataniak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3311-5467 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 31.03.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mateusz Mataniak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 404

Liczba pobrań: 403

Sugerowane cytowania: Chicago

Mateusz, Mataniak. "

Opaliński, Tomasz. Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020 (ss. 195, ISBN 978-83-286-0117-8)

" Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. Mar 31, 2023. https://ejournals.eu/czasopismo/kshpp/artykul/opalinski-tomasz-stan-chlopski-w-ksiestwie-warszawskim-w-swietle-akt-sadowych-warszawa-wydawnictwo-dig-2020-ss-195-isbn-978-83-286-0117-8