FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace Geograficzne

opis
Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.
 
W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Numery

przejdź do numeru Następne

Zeszyt 172

Data wydania: 02.2024

Redakcja zeszytu: Monika Murzyn-Kupisz

numer DOI: 10.4467/20833113PG.23.3

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” nr projektu DNK/SP/550155/2022 kwota dofinansowania 73 550 PLN całkowita wartość projektu 106 036 PLN.

Zawartość numeru

Joanna Hibner, Antoni Zięba, Bogusława Filar, Karolina Taczanowska

Prace Geograficzne, Zeszyt 172, 2023, s. 127 - 145

https://doi.org/10.4467/20833113PG.23.018.19205
Czytaj więcej Następne
Przejdź do tego numeru