FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018 Następne

Data wydania: 08.02.2018

Opis
Zeszyt 154 pod redakcją Krzysztofa Gwosdza i Arkadiusza Kocaja

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Matuszko

Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj

Redakcja numeru Krzysztof Gwosdz

Zawartość numeru