FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014 Następne

Data wydania: 21.07.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktor zeszytu Elżbieta Bilska-Wodecka

Zawartość numeru