FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zespół redakcyjny

Członkowie Redakcji

Redaktor naczelny:
dr hab. Janusz Siwek

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Sekretarz redakcji:

dr Aneta Pawłowska-Legwand
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej


Sekretarz techniczny:

mgr Alicja Marciniak-Nowak


Redaktorzy tematyczni:

prof. dr hab. Robert Twardosz (geografia fizyczna)
dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ (geografia społeczno-ekonomiczna)


Redaktor statystyczny:

dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:
prof. dr hab. Marek Drewnik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek Kozak (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Anna Michno, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Bartłomiej Rzonca, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr Arkadiusz Kocaj (Uniwersytet Jagielloński)
dr Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński)


Właściciel/Wydawcy czasopisma:

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności

 

Współwydawca wersji elektronicznej:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Michałowskiego 9/2

31-126 Kraków