FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 03.2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Janusz Siwek

Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj

Redaktorzy tomu Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz

Zawartość numeru