FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Laboratorium GeoDesignu – koncepcja przestrzeni do pracy kreatywnej na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 03.2021

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 67 - 84

https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.019.13215

Autorzy

,
Małgorzata Luc
Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Krakow, Poland
https://orcid.org/0000-0001-6366-2835 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Małgorzata Pietrzak
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-7892-6503 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-5610-8745 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

GeoDesign Laboratory – a concept of a space for creative work on the Campus of the 600th Anniversary of the Jagiellonian University Revival

GeoDesign is a set of techniques and technologies allowing to combine geographic analysis with the design process. It has an interdisciplinary character and is used to create projects of both natural and socio-cultural nature, on the basis of which it is possible to make the most rational decisions. As part of creating a sustainable Campus of the 600th Anniversary of the Jagiellonian University Revival, and at the same time in response to the prevailing trends in planning space for education and communicating the values of higher education, a concept of creating a geodesign laboratory will be presented. It is designed for the community of the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University in Kraków, and, more broadly, for the Faculty of Geography and Geology of our University. Scientific research confirms the effectiveness of space organized so as to stimulate creativity, encourage teamwork, and give an opportunity to apply methods in the field of geodesign, design thinking and learning by doing. Creating space for design activities is a noticeable trend at modern universities. The publication presents several examples of spaces with a similar function from Poland and abroad. The last part of the article presents a proposal of the appearance and functioning of the designed space for creative work.
 
Keywords: geodesign, design thinking, learning by doing, creative thinking
 
Zarys treści: GeoDesign to zestaw technik i technologii, które pozwalają na połączenie analiz geograficznych z procesem projektowania. Ma on charakter interdyscyplinarny i służy do tworzenia projektów zarówno o charakterze przyrodniczym, jak i społeczno-kulturowym, na bazie których możliwe jest podejmowanie jak najbardziej racjonalnych decyzji. W ramach tworzenia zrównoważonego kampusu, a jednocześnie w odpowiedzi na panujące trendy w planowaniu przestrzeni do edukacji i komunikowania wartości szkolnictwa wyższego, zostanie zaprezentowana koncepcja utworzenia laboratorium geodesignu. Jest ono projektowane na potrzeby społeczności Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i szerzej – Wydziału Geografii i Geologii naszej Uczelni. Badania naukowe potwierdzają efektywność przestrzeni zorganizowanej tak, aby pobudzała kreatywność, zachęcała do pracy zespołowej, dawała możliwość zastosowania metod z zakresu geodesign, design thinking i learning by doing. Tworzenie przestrzeni do działań projektowych jest zauważalnym trendem na współczesnych uniwersytetach. W publikacji zaprezentowano kilka przykładów przestrzeni o podobnej funkcji z Polski i z zagranicy. W ostatniej części artykułu przedstawiono propozycję wyglądu i sposobu funkcjonowania projektowanej przestrzeni do pracy kreatywnej.

Bibliografia

Artz M., 2010, Changing geography by design. Selected readings in GeoDesign. ESRI.
 
Bagheri N., Nouri S.A., 2016, The role of physical environment in the creative space of the architecture, International Journel of Humanities and Cultural Studies, 2 (4), 1602–1616.
 
Brown-Wright G., 2011, Student-Centered Learning in higher education (PDF). International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 23 (3): 93–94, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ938583.pdf (dostęp: 20.06.2020).
 
Camacho M., 2016, David Kelley: From design to design thinking at Stanford and IDEO, She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 2, 1, 88–101.
 
Crumly C., Dietz P., D’Angelo S., 2014, Pedagogies for Student-Centered Learning: online and on-ground, Augsburg Fortress, Minneapolis, MN. Doorley S., Witthoft S., 2011, Make space: How to set the stage for creative collaboration, John
Wiley & Sons.
 
Fisher T., 2008, Spatial thinking and design thinking similarities and differences, [w:] Spatial concepts in GIS and design, Center for Spatial Studies, UCSB; National Center for Geographical Information and Analysis, Series: Specialist Meeting Position Papers and Reports, 13–14.
 
Flaxman M., 2009, Fundamental issues in GeoDesign, Abstract of keynote address given at Digital Landscape Architecture in Valletta, 181–182.
 
Flaxman, M., 2010, GeoDesign: Fundamental principles, Paper presented at the GeoDesign Summit, Redlands, CA., http://video.esri.com/watch/106/geodesign-fundamental-principles (dostęp: 20.06.2020).
 
Jankowska M., Atlay M., 2008, Use of creative space in enhancing students’ engagement, Innovations in Education and Teaching International, 45, 3, 271–279.
 
Kamińska D., Bociaga D., Jastrzębska A., 2017, Design thinking workspace at Lodz University of Technology – challenging education!, Innovation & Impact, DOI: 10.21428/15114, https://v3.pubpub.org/pub/dt4u (dostęp: 20.06. 2020)
 
Kelly T., Kelly D., 2015, Twórcza odwaga. Otwórz się na design thinking, MT Bizness, Warszawa.
 
Klemenčič M., 2019, Successful design of Student-Centered Learning and instruction (SCLI) Ecosystems in the European higher education area. A keynote at the XX Anniversary of the Bologna Process, http://bolognaprocess2019.it/wp-content/uploads/2019/07/02-keynote_KlemencicM.pdf (dostęp: 20.06. 2020).
 
Kristensen T., 2004, The physical context of creativity, Creativity and Innovation Management, 13, 2, 89–96.
 
Lockwood T. (red.), 2010, Design thinking: Integrating innovation, customer experience, and brand value, Allworth Press, New York.
 
Luc M., Trzepacz P., Kaim D., 2016, Geodesign a gospodarka przestrzenna, [w:] J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska-Midor, P. Trzepacz, K. Wasak (red.), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków, 85–103.
 
McElvaney S., 2012a, GeoDesign: A Primer. Reframing an old idea, Imaging Notes, 27, 1, 12–15.
 
McElvaney S., 2012b, Geodesign – Case studies in regional and urban planning, Esri Press, Redlands. Michalska-Dominiak B., Grocholiński P., 2019, Poradnik design thinking, czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie, OnePress, Wydawnictwo Hellion, Gliwice.
 
Rattner D., 2017, How to use the psychology of light and lightning to boost your creativity, https://medium.com/s/how-to-design-creative-workspaces/how-to-use-the-psychology-of-lightand-lighting-to-boost-your-creativity-b61a574b5751 (dostęp: 8.01.2021).
 
Robinson K., 2016, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, wydanie drugie, Wydawnictwo Element, Gliwice.
 
Sayner S., 2015, Physical space drives innovation: How the environment can increase an organisation’s productivity, creativity and innovation, Intersect: The Stanford Journal of Science, Technology and Society, 8, 2.
 
Skalska Z., 2018, New normal. Trend book 2019/20, Nederlandse Interieur Instituut (NII), Greenhat Innovation.
 
Steinitz C., 2008, On scale and complexity and the needs for spatial analysis, [w:] Spatial concepts in GIS and design, Center for Spatial Studies, UCSB; National Center for Geographical Information and Analysis, Series: Specialist Meeting Position Papers and Reports, 41–54.
 
Thoring K., Luippold C., Mueller R.M., 2012, Creative space in design education: a typology of space functions, International Conference on Engineering and Product Design Education, Artesis University College, Antwerp.
 
Źródła internetowe
 
http://www.dthsg.com/
 
https://designthinking.pl/d-school-instytut-designu-na-uniwersytecie-stanforda/
 
https://dschool.stanford.edu/how-to-start-a-dschool
 
https://infox.pw.edu.pl/
 
www.ed-school.com

Informacje

Informacje: Prace Geograficzne, 2020, s. 67 - 84

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

GeoDesign Laboratory – a concept of a space for creative work on the Campus of the 600th Anniversary of the Jagiellonian University Revival

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6366-2835

Małgorzata Luc
Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Krakow, Poland
https://orcid.org/0000-0001-6366-2835 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Krakow, Poland

https://orcid.org/0000-0002-7892-6503

Małgorzata Pietrzak
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-7892-6503 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

https://orcid.org/0000-0002-5610-8745

Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-5610-8745 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Publikacja: 03.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Luc (Autor) - 33%
Małgorzata Pietrzak (Autor) - 33%
Katarzyna Rotter-Jarzębińska (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 971

Liczba pobrań: 873