FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzenci

2023

prof. dr hab. Mirosława Czerny, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marek Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński
dr Robert Faracik, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Joanna Fidelus-Orzechowska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Janusz Filipiak, Uniwersytet Gdański
dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Anna Janiszewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr Krzysztof Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski
dr Renata Krukowska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK, Politechnika Koszalińska
dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Viktoriya Pantyley, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr Edyta Pijet-Migoń, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
dr hab. Andrzej Raczyk, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Piotr Raźniak, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Bartosz Szczechowicz, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
prof. dr hab. Joanna Wibig, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Krzysztof Widawski, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Elwira Żmudzka, Uniwersytet Warszawski

2022

Czesław Adamiak, Uniwersytet Mikojała Kopernika w Toruniu
Andrzej Affek, Polska Akademia Nauk
Marcin Baron, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Jadwiga Biegańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof Bierwiaczonek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szymon Bijak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Agnieszka Brzosko-Sermak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Ariel Ciechański, Polska Akademia Nauk
Agata Ćwik, Uniwersytet Rzeszowski
Bożena Degórska, Polska Akademia Nauk
Marta Derek, Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski
Karolina Dudzic-Gyurkovich, Politechnika Krakowska
Maja Grabkowska, Uniwersytet Gdański
Robert Faracik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Joanna Hawlena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dominika Hołuj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Janiszewska, Uniwersytet Łódzki
Miłosz Jodłowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Witold Jucha, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
Maksym Łaszewski, Uniwersytet Warszawski
Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Magdalena Kalisiak-Mędelska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wioletta Kałamucka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Armina Kapusta, Uniwersytet Łódzki
Mariusz Kistowski, Uniwersytet Gdański
Dagmara Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Jacek Kotus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Joanna Kowalczyk-Anioł, Uniwersytet Łódzki
Paweł Kroh, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Katarzyna Kulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Labus, Politechnika Śląska
Agnieszka Lisowska-Kierepka, Uniwersytet Wrocławski
Marta Nalej, Uniwersytet Łódzki
Jakub Nowosad, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Artur Ochojski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Magdalena Opała-Owczarek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tomasz Panecki, Uniwersytet Warszawski
Renata Pisarek-Bartoszewska, Uniwersytet Łódzki
Andrzej Raczyk, Uniwersytet Wrocławski
Dorota Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki
Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
Agnieszka Sobala-Gwosdz, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Agnieszka Sobol, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Mariusz Sołtysik, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Anna Staniewska, Politechnika Krakowska
Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni
Bogumił Szady, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Krzysztof Szpara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański
Karol Witkowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Szymon Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki
Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki
Alina Zajadacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tomasz Zaleski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bernadetta Zawilińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Piotr Żuber, Uniwersytet Warszawski

2021

dr Krzysztof Bartoszek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Bożena Michalska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Katarzyna Kowalczewska-Madura, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Magdalena Borowiak, Uniwersytet Gdański
dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Kinga Krzesiwo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Małgorzata Durydiwka, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
dr Bernadetta Zawilińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Robert Faracik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Ariel Ciechański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
dr Tadeusz Bocheński, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UJ, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Ewa Boryczka, Uniwersytet Łódzki
dr inż. arch. Agata Korzeniowska, Politechnika Krakowska
dr Iwona Pielesiak, Uniwersytet Łódzki
dr Łukasz Musiaka, Uniwersytet Łódzki
dr Edyta Laszkiewicz, Uniwersytet Łódzki
dr Joanna Sanetra-Szeliga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2020

Dr hab. Krzysztof  Bierwiaczonek - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Tadeusz  Bocheński - Uniwersytet Szczeciński
Dr inż. arch. Piotr Czyż - Politechnika Gdańska
Dr hab. Małgorzata Durydiwka - Uniwersytet Warszawski
Dr Joanna Fidelus-Orzechowska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Mgr Paweł  Hałat - Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto
Dr inż. arch. Bartłomiej  Homiński - Politechnika Krakowska
Dr Piotr Kociszewski - Uniwersytet Warszawski
Dr Krzysztof Kołodziejczyk - Uniwersytet Wrocławski
Dr Joanna Kowalczuk-Anioł - Uniwersytet Łódzki
Dr Karol  Kowalczyk - Uniwersytet Marii Curie­-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Anita Kulawiak - Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Włodzimierz Kurek -  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr inż. arch. Gabriela  Maria Rembarz - Politechnika Gdańska
Dr hab. Tomasz  Nawrocki, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Adam Polko - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Marcin Połom - Uniwersytet Gdański
Dr Łukasz  Quirini-Popławski - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Beata  Raszka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Mgr Marcin  Rechciński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Małgorzata Rymarzak - Uniwersytet Gdański
Dr Agnieszka  Sobala-Gwosdz - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Dr hab. Mariusz  Sołtysik, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dr inż. arch. Anna  Staniewska - Politechnika Krakowska
Dr Dominika  Studzińska - Uniwersytet Gdański
Dr Magdalena Szmytkowska - Uniwersytet Gdański
Dr Krzysztof  Szpara - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dr Maciej Tarkowski - Uniwersytet Gdański
Dr Andrzej  Tucki - Uniwersytet Marii Curie­ - Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Krzysztof  Widawski - Uniwersytet Wrocławski
Dr Bernadetta Zawilińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2019

Dr hab., prof. UAM Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Prof. nadzw. dr hab. Jacek Borzyszkowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr hab., prof.US Beata Meyer – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Andrzej Matczak – Uniwersytet Łódzki
Dr Maciej Tarkowski – Uniwersytet Gdański
Dr Elżbieta Marszałek – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie
Dr inż. arch. Agnieszka Labus – Politechnika Śląska
Dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab., prof. IGiPZ Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab., prof. UG Joanna Fac-Beneda – Uniwersytet Gdański
Dr hab., prof. UWM Stanisław Czachorowski – Uniwersytet Warmińsko­Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Marcin Chodak – Akademia Górniczo­Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr Wojciech Ożga – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż., prof. ZUT Małgorzata Bonisławska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Boryczka – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab., prof. UG Anna Styszyńska – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Ewa Bednorz–Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab., prof. UP Józef Kukulak – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Joanna Korpak – Politechnika Krakowska
Dr hab. Marek Błaś – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab., prof. UEK Agata Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. prof. UE Adam Drobniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab., prof. UEP Waldemar Budner – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Jędrzej Gadziński –Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Dorota Rucińska – Uniwersytet Warszawski
Mgr Krystyna Pianko-Kluczyńska – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr Agnieszka Krzyżewska – Uniwersytet Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie

2018

Dr Adam Bartnik – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Ewa Bednorz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Tomasz Bryndal – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab., prof. UMCS Teresa Brzezińska­-Wójcik – Uniwersytet Marii Curie ­Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Renata Dulias – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Małgorzata Falarz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Wacław Florek – Akademia Pomorska w Słupsku
Dr Marcin Gorączko – Uniwersytet Technologiczno-­Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Katarzyna Kajdanek – Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UŚ Iwona Kantor­Pietraga – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab., prof. UŁ Elżbieta Kobojek – Uniwersytet Łódzki
Dr Joanna Korpak – Politechnika Krakowska
Dr hab., prof. UP Sławomir Kurek – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Marta Lackowska – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie­ Skłodowskiej  w Lublinie
Dr Bartłomiej Miszuk – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
Dr Renata Paluszkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Jolanta Pełka­-Gościniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Roman Soja – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab., prof. UJK Roman Suligowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach
Dr Marta Szaranowicz-­Kusz – Fundacja Pole Dialogu
Prof. dr hab. Andrzej Świeca – Uniwersytet Marii Curie­ Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. Andrzej Wałęga – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Jolanta Wojciechowska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UAM Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniu
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie­ Skłodowskiej  w Lublinie
Dr Łukasz Zaborowski – Oddział Terenowy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Radomiu
Dr hab. Robert Krzysztofik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Piotr Zmyślony – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Izabella Łęcka – Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UG Tomasz Michalski – Uniwersytet Gdański
Dr Adam Mroczka – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Dr Szymon Wiśniewski – Uniwersytet Łódzki
Dr Ariel Ciechański – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab., prof. UW Urszula Somorowska – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr Sebastian Buczyński – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Piotr Zieliński – Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab., prof. AGH Dariusz Ciszewski – Akademia Górniczo­-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. Kazimierz Klimek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Tomasz Napierała – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Grażyna Furgała-Selezniow – Uniwersytet Warmińsko-­Mazurski w Olsztynie

2017

Dr inż. Krzysztof Bakuła – Politechnika Warszawska
Dr Adam Bartnik – Uniwersytet Łódzki
Dr Maria Bednarek-Szczepańska – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr hab. Ewa Bednorz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Marta Borowska-Stefańska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Tomasz Bryndal – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab., prof. UMCS Teresa Brzezińska-Wójcik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. Marcin Chodak – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab., prof. UJK Tadeusz Ciupa – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Adam Czarnecki – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dr hab. Renata Dulias – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Sylwia Dudek-Mańkowska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Małgorzata Dymnicka – Politechnika Gdańska
Dr hab. Małgorzata Falarz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Wacław Florek – Akademia Pomorska w Słupsku
Dr Sc. Peter Frantar – Agencija Republike Slovenije za Okolje
Dr hab., prof. UWM – Katarzyna Glińska-Lewczuk – Uniwersytet Warmińsko--Mazurski w Olsztynie
Dr Marcin Gorączko – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dr hab., prof. UAM Renata Graf – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Adam Hibszer – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr inż. Leszek Hejduk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Katarzyna Kajdanek – Uniwersytet Warszawski
Dr Marek Kasprzak – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab., prof. UŚ Iwona Kantor-Pietraga – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab., prof. UG Mariusz Kistowski – Uniwersytet Gdański
Dr hab., prof. UŁ Elżbieta Kobojek – Uniwersytet Łódzki
Dr Agnieszka Komor – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Joanna Korpak – Politechnika Krakowska
Dr Urszula Kossowska-Cezak – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Barbara Krawczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Magdalena Kuchcik – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab., prof. UP Sławomir Kurek – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Marta Lackowska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż., prof. CBK PAN Stanisław Lewiński – Centrum Badań Kosmicznych PAN
Dr hab. Tomasz Łabuzv Uniwersytet Szczeciński
Dr hab., prof. UW Artur Magnuszewski – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Andrzej Matczak – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Piotr Matczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Mazurek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Bartłomiej Miszuk – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
Dr hab. inż. Edyta Molik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab., prof. UMCS Marek Nowosad – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Renata Paluszkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Bogusław Pawłowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Pavla Pekarova – Slovenska Akadémia Vied
Dr Jolanta Pełka-Gościniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr inż. Tomasz Poskrobko – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Lucyna Przybylska – Uniwersytet Gdański
Dr Dorota Rucińska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UŁ Andrzej Rykała – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UŚ Mariusz Rzętała – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Mariusz Samołyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Roman Soja – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab., prof. UW Urszula Komorowska – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Andrzej Stróżyński – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab., prof. UJK Roman Suligowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Marta Szaranowicz-Kusz – Fundacja Pole Dialogu
Dr Anna Szczucińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Danuta Szumińska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr inż. Marta Szostak – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Adam Szromek – Politechnika Śląska
Dr Paulina Szyja – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Świeca – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Przemysław Tomalski – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UŁ Edmund Tomaszewski – Uniwersytet Łódzki
Dr Jacek Tylkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Andrzej Wałęsa – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab., prof. UŚ Andrzej Witkowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Jolanta Wojciechowska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UŁ Marcin Wójcik – Uniwersytet Łódzki
Dr hab., prof. UAM Dariusz Wrzesiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż., prof. IOP PAN Bartłomiej Wyżga – Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dr hab., prof. UAM Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniu
Dr hab., prof. UW Elwira Żmudzka – Uniwersytet Warszawski
Dr inż. Anna Żurek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2016

Dr Andrzej Affek – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Adam Bartnik – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Ewa Bednorz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr Márkus Béla – University of West Hungary
Dr hab. Tomasz Bryndal – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
PD Dr. Matthias Buergi – Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Dr Ariel Ciechański – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Konrad Czapiewski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Joanna Dominiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Durydiwka – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Wacław Florek – Akademia Pomorska w Słupsku
Dr Elżbieta Grzelak-Kostulska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka – Uniwersytet Warszawski
RNDr. Ľuboš Halada, CSc. – Slovenska Akadémia Vied
Dr Grzegorz Janicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Anna Janiszewska – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr Jerzy Jemioło – Ball State University
Dr inż. Jarosław Kania – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. Ivan Kirviel – Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Urszula Kossowska-Cezak – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Barbara Krawczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. Ivan Kruhlov – Львівський національний університет імені Івана Франка
Dr hab. Robert Krzysztofik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Dr hab. Mieczysław Kunz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Marek Kupiszewski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Marzena Lamparska – Uniwersytet Śląski
Dr Agnieszka Latocha – Uniwersytet Wrocławski
Dr Juraj Lieskovský, PhD. – Slovenska Akadémia Vied
Mgr Christine Loran – Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
Dr hab. Ewa Łupikasza – Uniwersytet Śląski
Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr Katalin Mazsa – Magyar Tudományos Akadémia, ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
Dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Mirosław Miętus – Uniwersytet Gdański
Dr Catalina Munteanu – University of Wisconsin-Madison
Dr Stefania Środa-Murawska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Agnieszka Podstawczyńska – Uniwersytet Łódzki
Dr Marcin Połom – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Anna Smetanova – INRA-LISAH, Montpellier
Dr hab. Ewa Smolska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr inż. Paweł Strzeliński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Bogusław Szady, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc
Dr Robert Szmytkie – Uniwersytet Wrocławski
Dr Iwona Szumacher – Uniwersytet Warszawski
Dr Katarzyna Szyga-Pluta – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dr hab. Barbara Tomaszewska, prof. IGSMiE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr Joanna Uscka-Kowalkowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Piotr Weckwerth – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Jolanta Wojciechowska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Anita Wolaniuk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr Jacek Wolski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Bogdan Zagajewski – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2015

Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska – Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
RNDr. Dušan Barabas, CSc – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
Dr Jadwiga Biegańska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Witold Bochenek – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr hab. Ryszard Borówka – Uniwersytet Szczeciński
Dr Agnieszka Brzosko-Sermak – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr Magdalena Dej – Instytut Rozwoju Miast
Dr inż. Wojciech Drzewiecki – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr Sylwia Dołzbłasz – Uniwersytet Wrocławski
Dr Szabolcs Ákos Fábián – Eötvös Loránd Tudományegyetem
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě
Dr Cécile Gomez – Laboratoire d’Etude des Interactions entre Sol-Agrosystème-Hydrosystème
Dr Karol Janas – Instytut Rozwoju Miast
Dr Krzysztof Janc – Uniwersytet Wrocławski
Dr Anna Jarocińska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Elżbieta Jekatyrienczuk-Rudczyk – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Paweł Jokiel – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Marek Jóźwiak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr inż. Bartosz Kaźmierczak – Politechnika Poznańska
Dr Timea Kiss – Szegedi Tudományegyetem
Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr Joanna Korpak – Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Adam Kotarba – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Dénes Lóczy – Pécsi Tudományegyetem
Dr Mikołaj Madurowicz – Uniwersytet Warszawski
RNDr. Vladimír Majer, CSc. – Česká geologická služba
Prof. dr hab. Andrzej Marsz – Akademia Morska w Gdyni
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. Marek Mróz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Urszula Myga-Piątek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Beata Namyślak – Uniwersytet Wrocławski
Mgr. Ján Novotný, PhD – Geografický ústav, Slovenska akadémia vied
Dr Monika Płaziak – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Marcin Połom – Uniwersytet Gdański
Dr Łukasz Quirini-Popławski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Rajmund Przybylak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Renata Rettinger – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Marek Ruman – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jerzy Runge – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk – Uniwersytet Opolski
RNDr. Veronika Smolková, Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě
Prof. dr hab. Roman Soja – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Robert Szmytkie – Uniwersytet Wrocławski
Dr Magdalena Szmytkowska – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Dr hab. Piotr Werner, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr Szymon Wiśniewski – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Bogdan Zagajewski – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Maciej Ziułkiewicz – Uniwersytet Łódzki

2014

Dr Joanna Adamczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr. Herman L. Beck – Tilburg University
Dr hab. Ewa Bednorz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr. Klaus Buchenau – Universität Regensburg
Dr Bartosz Czernecki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Dorota Gil, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Zygmunt Górka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Alyson L. Greiner – Oklahoma State University
Dr Elżbieta Grzelak-Kostulska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Anna Janiszewska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Dr inż. Andrzej Kocowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Urszula Kossowska-Cezak – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Barbara Krawczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Dr Magdalena Kuchcik – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Katarzyna Kulczyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr. Sabine von Löwis – Centre Marc Bloch w Berlinie
Dr hab. Ewa Łupikasza – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. RNDr. René Matlovič PhD. – Prešovská univerzita v Prešove
Dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Grzegorz Micek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Mirosław Miętus – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Mirosław Mika – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. Jérôme Monnet – Université Paris Est Marne-la-Vallée
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Parczewski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dr hab. Katarzyna Piotrowicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Grzegorz Rak – Politechnika Opolska
Dr hab. Jan Rodzik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Runge – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Iwona Sagan, prof. UG – Uniwersytet Gdański
Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě
Dr hab. Ewa Smolska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Alfred Stach, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Anna Styszyńska, prof. AM – Akademia Morska w Gdyni
Dr Iwona Szumacher – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Sławoj Tanaś – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Maria Tkocz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Janina Trepińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Robert Twardosz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Anita Wolaniuk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Joanna Wibig – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Józef Żychowski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

2013

Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. dr hab. Renata Bednarek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Wojciech Biernacki – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Dariusz Brykała – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr Jacek Chodorowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Adam Choiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Grzegorz Durło – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. P K – Politechnika Krakowska
Dr hab. Sergey Goryachkin – Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie
Dr hab. Piotr Gruba – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Michał Jankowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Cezary Kabała – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Marek Kejna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Urszula Kossowska-Cezak – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Piotr Köhler – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Barbara Krawczyk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Wiesława Krawczyk – Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Michał Męczyński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Anna Miechówka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. U E – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Ewa Nowak, prof U J K – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Joanna Plit, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dr hab. Jacek Potocki, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. inż. Krystian Pyka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. dr hab. Aleksander Szwichtenberg – Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Joanna Trepińska – Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP PAN – Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dr hab. inż. Tomasz Zaleski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Michał Żemła, prof. GWSH – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Dr hab. Elwira Żmudzka – Uniwersytet Warszawski