FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 Następne

Data wydania: 17.01.2017

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktorzy zeszytu Jolanta Święchowicz i Robert Twardosz

Zawartość numeru