FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015 Następne

Data wydania: 05.03.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redakcja zeszytu Mirosław Mika, Jolanta Święchowicz

Zawartość numeru